Kostenbesparing

Kostenbesparing in de IT kan eenvoudig zijn. Controle lijkt beter dan vertrouwen, maar is ook veel duurder. Het is echter goedkoper om te leren van de geschiedenis.

Bezuinigingen op IT kosten

Iedereen die een IT-verandering wil bereiken kent de spanning tussen de kosten, de beschikbare tijd, de kwaliteit en risico’s. De kennis en ervaring van de medewerkers is ook een belangrijke factor. Veel organisaties vinden bezuiniging op de IT kosten belangrijk. Maar daarvoor zal de manier van werken ook moeten veranderen.

Kostenbesparing in de IT komt vaak neer op minder uitgeven. Het kleiner maken van IT-budgetten lijkt dan de meest simpele oplossing. Deze oplossing kan soms duur uitpakken, doordat essentiële bedrijfsprocessen gedupeerd kunnen worden
Het is een goede aanpak om terug te kijken in de IT-geschiedenis van het bedrijf. Daardoor krijg je inzicht in de gemaakte kosten. Deze informatie is vrij beschikbaar en te gebruiken als benchmark informatie. Het is een bron van grote inzichten.

penplaatje.color.720Hoe maak je een project efficiënter

Een voorbeeld om bijvoorbeeld IT projectkosten te verlagen is het volgende:

  1. Bepaal vooraf de geschatte projectkosten.
  2. Bepaal daarna of deze kosten reëel zijn. Dit kan bijvoorbeeld door naar de projectomvang (bijvoorbeeld in functiepunten), bemensing, doorlooptijden en omstandigheden van de projecten te bekijken en deze informatie te vergelijken met andere projecten die al afgerond zijn.
  3. Als blijkt dat een project naar verhouding te duur of goedkoop geschat is, zal het project bijgesteld moeten worden. Er kan ook
    gekeken moeten worden naar een alternatieve oplossing.

Dit levert minder verrassingen achteraf en een besparing op.

zie ook Metrieken.nl

Reacties zijn gesloten.