Kostenbesparing

Kostenbesparing in de IT

Kostenbesparing in de IT kan eenvoudig  zijn. Controle lijkt beter dan vertrouwen, maar is ook  veel duurder. Het is goedkoper om te leren van de geschiedenis en te vertrouwen in de eigen medewerkers.

Bezuinigingen op IT kosten

Iedereen die een IT verandering wil bereiken kent de spanning tussen de kosten, de beschikbare tijd, de kwaliteit en/of risico’s. De kennis en ervaring van de medewerkers is ook een belangrijke factor. Veel organisaties vinden bezuiniging op de IT kosten belangrijk. Maar daarvoor zal de manier van werken ook moeten veranderen: een “cultuur”verandering.

Kostenbesparing in de IT komt vaak neer op minder uitgeven. Het kleiner maken van IT budgeten is dan de meest simpele oplossing. Deze oplossing kan soms duur uitpakken, doordat essentiële bedrijfsprocessen gedupeerd kunnen worden
Een goede aanpak is om de inzicht te krijgen in de kosten door terug te kijken in de IT geschiedenis van het bedrijf. Deze informatie is vaak vrij beschikbaar en te gebruiken als benchmark informatie en is een bron zijn van grote inzichten.

penplaatje.color.720Hoe maak je een project efficiënter

Een voorbeeld van een voor de hand liggende methode om bijvoorbeeld IT projectkosten te verlagen is het volgende:

  1. Bepaal vooraf de geschatte projectkosten.
  2. Bepaal daarna of deze kosten reëel zijn. Dit kan bijvoorbeeld door naar de project omvang (bijvoorbeeld in functiepunten), bemensing, doorlooptijden en omstandigheden van de projecten te bekijken en deze informatie te vergelijke met andere projecten.
  3. Als blijkt dat een project naar verhouding te duur of goedkoop geschat is, zal het project bijgesteld moeten worden.
  4. Als blijkt dat een project te duur is zal er gekeken moeten worden naar een goedkoper alternatief

Dit levert minder verrassingen achteraf en dat levert een besparing op.

zie ook Merieken.nl

Reacties zijn gesloten.